Προμήθεια αναταλλακτικών για επισκευή βλάβης μετεωρολογικών σταθμών-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ