ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8.1. ΤΟΥ ΑΠΟ 01/06/2016 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ