Προέλεγχος Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων του Δήμου Δεσκάτης για το οικονομικό έτος 2014