Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Παράταση Εργασιών) της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία – Έκδοση Πολιτιστικού Έργου με τίτλο: Δήμος Δεσκάτης – Όψεις της Ιστορίας και του Πολιτισμού».