«Πολυετής Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 – 2025».