ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ 2ης ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. (αρθ. 45 Ν. 4172/13)