ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ