ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΟΤΕ Α250162263, Α250642104, Α250317392, Α250317393, Α250642105