ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΟΤΕ Α236211232, Α236242446, Α 236211233, Α 236699434, Α237625195, Α237625194