ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΟΤΕ Α233739994, Α234550181, Α234716380, Α234716895