ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 20.02.2018 – 19.03.2018