ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 20.06.2015 – 19-12-2015