ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 20.11.2015 – 19.12.2015