ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ 20.4.2017 – 19.05.2017