ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ 20.12.2015 – 19.02.2016