ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ-WAP-ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 20.04.2018 – 19.05.2018