ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ ΥΠΕΡ ΕΛΠΚ (Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων) Ετους 2017