ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟ 40 ΑΝΤΑΜΩΜΑ (ΠΟΛ1001/2006)