ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 90756 ΚΑΙ ΜΕ 34896 ΑΠΟ 23-02-2016 ΕΩΣ 23-02-2017