ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ έως -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2016