Πληρωμή ελέγχου και πιστοποίησης Δήμου Δεσκάτης 2020