Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από την διαχειριστική μελέτη του Μοναστηριακού δάσους Ζάβορδας Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2017-2026