Περιορισμοί στη βοσκή από την εφαρμογή Διαχειριστικής Μελέτης του Δημοτικού Δάσους Καρπερού.