Περιληπτική διακήρυξη του έργου:ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης)