Περίληψη διακήρυξης του έργου:Κατασκευή υποστέγου στο κτίριο επαρχιακού Κέντρου Γεωργικής Εκπαίδευσης Δεσκάτης