Περίληψη διακήρυξης του έργου:Εσωτερικοί χρωματισμοί σχολικών μονάδων