Περίληψη διακήρυξης του έργου:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ