Περίληψη διακήρυξης του έργου: Εργασίες βελτίωσης -ανακαίνισης ανοικτών γηπέδων Δεσκάτης