Περίληψη διακήρυξης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης