Περίληψη διακήρυξης του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ