Περίληψη διακήρυξης του έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Δήμητρας