Περίληψη διακήρυξης του έργου: Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα