Περίληψη διακήρυξης του έργου: Ανάπλαση υφιστάμενου χώρου αναψυχής στη θέση “Γάβρος” Δ.Ε. Δεσκάτης Δήμου Δεσκάτης