Περίληψη διακήρυξης της : Προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης