Περίληψη διακήρυξης της Υπηρεσίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογές έξυπνης πόλης στον Δήμο Δεσκάτης