Περίληψη διακήρυξης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2022