Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δεσκάτης για το έτος 2020