Περίληψη διακήρυξης για : Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και εφαρμογών έξυπνης πόλης στον Δήμο Δεσκάτης