Περίληψη διακήρυξης για δημοπρασία εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 15,00 τ.μ. στον οικισμό Τριφυλλίου της Τ.Κ. Τρικοκκίας για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.