ΠΑΡΟΧΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔήμοςΝΕΤ ΑΠΟ 1/1/2017 ΕΩΣ 31/7/2017