Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου υποστήριξης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δεσκάτης και τη συμμετοχή του σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα