Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού Συμβούλου έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου-Δεσκάτης” ΣΥΜΒΑΣΗ 5992/30-08-2019 ΑΔΑΜ 19SYMV005495880 2019-08-30-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ-ΟΠΣ 5030139