Παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή του 679/2016 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) Δήμου Δεσκάτης 2021-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 8469/15-02-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 0SYMV007876147 2020-12-17