Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Δεσκάτη – Ι.Μ. Ευαγγελίστριας » του Δήμου Δεσκάτης με αριθμό μελέτης 30/2015 αναδόχου ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ