Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Βελτίωση – Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών πόλης Δεσκάτης» με αριθμ. Μελ. 74/2011 αναδόχου Κόγιου Γεωργίου ΕΔΕ, έως 31-10-2015 με αναθεώρηση