Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Μελέτη Έργων Περιφερειακών Οδών Δήμου Δεσκάτης» με αριθμ. Μελ. 75/2011 αναδόχου Κόγιου Γεωργίου ΕΔΕ, έως 31-10-2015 με αναθεώρηση