Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή στέγης στο υπόστεγο του χώρου αναψυχής Αγία Παρασκευή Δεσκάτης »