Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης ΤΚ Δασοχωρίου » αριθμ. μελ. 37/2018 αναδόχου Μπέης Ιωάννης ΕΔΕ, μέχρι 01-09-2020 με αναθεώρηση.