Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χασίων » με αριθμό μελέτης 59/2016 αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη και ΣΙΑ Ε.Ε., μέχρι 31-8-2019