Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας Παλιουριάς συνολικής απόστασης 2 km » με αριθμό μελέτης 34/2016 αναδόχου Σιαμίδη Ιωάννη & ΣΙΑ Ε.Ε. ( Τεχνική Εταιρία )